Hnojivo a vápno v trávníku

Hnojivo a vápno v trávníku

V Tomto Článku:

Trávníky potřebují hnojivo a případně vápno

Trávní hnojiva jsou rostlinné živiny; obvykle dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Jsou to N, P a K uvedené na etiketě obalů hnojiv. Trávníky obvykle vyžadují více dusíku pro podporu růstu, ale tato potřeba se liší. Vápno se používá pro korekci kyselosti půdy. Je to doplněk nebo kondicionér, nikoli hnojivo. Kyselé duše jsou považovány za „kyselé“. Alkalické půdy se nazývají „sladké“.

Základy hnojení

Hnojivo obsahuje živiny, které pomáhají dávat barvu trávy, předcházet chorobám a invazi plevelů a umožnit zotavení trávy ze sucha a jiného stresu. Tráva obvykle potřebuje dusík první číslo na pytli hnojiva. Zahradníci na University of Illinois doporučují pro trávníky hnojivo 3-1-2 nebo 4-1-2. Tato čísla označují hmotnostní procento N, P a K.

Hnojiva s rychlým uvolňováním, včetně močoviny, dusičnanu amonného a síranu amonného, ​​jsou levná, rychle reagují a při studené půdě produkují dusík. Je také pravděpodobnější, že spálí trávu nebo ztratí půdu nebo vzduch. Hnojiva s pomalým uvolňováním dávají rovnoměrnější růst trávy a je nepravděpodobné, že by spálily, ale jsou dražší a nemusí pracovat na chladné půdě.

aplikace

Množství dusíku, které trávník potřebuje, závisí na trávě. Kentucky modrá tráva a celoroční žitné trávy nejlépe fungují, když jsou pravidelně hnojeny. Běžné modré trávy kombinované s jemnou kostrou rostou pomaleji a nepotřebují tolik dusíku. Ve většině případů by se na každých 1 000 čtverečních stop trávníku měla aplikovat 1 libra dusíku. Pokud hnojivo obsahuje vysoké procento dusíku, je zapotřebí méně hnojiva. Postupujte podle pokynů na štítku.

Základy vápna

PH půdy měří množství vodíkových iontů v půdě. Tyto částky jsou číslovány mezi 1 a 14. Sedm je neutrální. Půdy s pH nižším než 7 jsou kyselé; ty větší než 7 jsou alkalické. Většina travních trávníků roste nejlépe mezi pH 6,5 a 7. Kyslá půda naznačuje nízké množství vápníku a hořčíku. Proto se vápno aplikuje na kyselé půdy. Obraťte se na státní zemědělskou pobočku a zjistěte, jak nechat testovat vaši půdu, první krok při určování, zda váš trávník potřebuje vápno.

Výhody vápna

Vápno dodává vápník a hořčík a činí hliník, mangan a železo méně rozpustným a toxickým. Vápník pomáhá regulovat měď, zinek a fosfor. Vápno také zvyšuje aktivitu bakterií potřebných k rozkladu organických látek, takže půda je poréznější a zvyšuje vzduch a vlhkost v půdě. Pokud má půda správné pH, které je v některých případech možné přidat přidáním vápna, je lepší používat živiny v hnojivu.

Druhy vápna

Devadesát pět procent amerických trávníků je vápněno mletým vápencem a jemně mletým uhličitanem vápenatým. Je široce dostupný, levný a není žíravý. Spálené vápno, oxid vápenatý, se také nazývá rychlé vápno; je silný, jedná rychle a může hořet. Při manipulaci je nutné nosit rukavice. Hydratované vápno je, když je oxid vápenatý smíchán s vodou. Je také silný a může hořet.

Je čas se přihlásit

Nejlepší čas na aplikaci vápna je na podzim; zima je druhá nejlepší; jaro je třetí nejlepší. Mokrá půda ztěžuje rovnoměrnou distribuci vápna. Písečné půdy vyžadují méně vápna než půdy s vysokým obsahem jílu nebo bahna. Test půdy vám pomůže určit nejlepší míru aplikace. Vápno by nemělo být aplikováno více než jednou za tři až pět let.

Video Návody: Proti mechu v trávníku.

Takhle? Podělte Se S Přáteli:
Přidat Komentář